تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹
تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹
شتاب

ماراتن آموزشی-رقابتی تولید بازی امید​

معرفی ماراتنسرفصل هانحوه شرکت در ماراتنموضوع ماراتنجوایزهزینهثبت نام در دوره ماراتن تولید بازی امید با موتور بازی سازی CONSTRACT در این ماراتن آموزشی رقابتی پس از ثبت نام فیلم های آموزش بازی سازی با موتور بازی سازی کانستراکت رو میبینین

ادامه مطلب »