تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹
تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹

طرح ملی شتاب در استان گلستان

همزمان با سراسر کشور، طرح ملی شتاب در استان گلستان برگزار شد. در این دوره یک روزه صنعت اپلیکیشن و بازی مورد معرفی قرار گرفت و برترین ایده ها مورد تجلیل قرار گرفتند.

ادامه مطلب »
اخبار

برگزاری طرح ملی شتاب و دورهمی فعالان نرم افزار و بازی در گرگان

دورهمی فعالان نرم افزار و بازی جهت آشنایی با طرح ملی شتاب برگزار می‌شود.   به گزارش شتاب، دورهمی فعالان نرم افزار و بازی جهت آشنایی با طرح ملی شتاب و معرفی صنعت اپلیکیشن و بازی برگزار می‌شود. بر اساس

ادامه مطلب »