تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹
تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹
دوره ها و رویدادهای فعال

دوره طراحی رابط کاربری

معرفی دورهسرفصل هامدرسیننحوه برگزاریهزینهثبت نام در دوره دوره تخصصی طراحی رابط کاربری با رویکرد ویژه بازار کار در این دوره آموزشی نرم افزار هایی همچون Adobe PhotoShop, Adobe XD و Figma به طور کامل تدریس می‌شود و با مباحثی همچون

ادامه مطلب »