تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹
تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹

بازی سازی، بازی سازی بدون برنامه نویسی، گیم میکر، game maker، موتور بازی سازی کانستراکت، Construct 3: Game Making Software

شتاب

ماراتن آموزشی-رقابتی تولید بازی امید​

معرفی ماراتنسرفصل هانحوه شرکت در ماراتنموضوع ماراتنجوایزهزینهثبت نام در دوره ماراتن تولید بازی امید با موتور بازی سازی CONSTRACT در این ماراتن آموزشی رقابتی پس از ثبت نام فیلم های آموزش بازی سازی با موتور بازی سازی کانستراکت رو میبینین

ادامه مطلب »