تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹
تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹
اخبار

دوره آموزشی تولید اپلیکیشن شتاب برگزار شد

به همت شبکه توسعه دهندگان اپلیکیشن و بازی و با همکاری دبیرخانه فضای مجازی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان دوره آموزش تولید اپلیکیشن ویژه مربیان اتحادیه انجمن اسلامی  برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی روابط عمومی شبکه توسعه دهندگان

ادامه مطلب »