درباره ی ما

هدف ما

شتاب یعنی شبکه توسعه دهندگان اپ و بازی.
ما در شتاب رویاهای بزرگی داریم و به این می اندیشیم که بزرگترین سرمایه کشورمان ایران که همان نیروی انسانی است را به مهارت برنامه نویسی و برنامه سازی تجهیز کنیم و برای اینکه بتوانیم چرخ اقتصاد دانش بنیان را سریعتر بچرخانیم از کودکی فرزندانمان را با برنامه نویسی آشنا کنیم و برای نوجوانان و جوانانمان اشتغال بیافرینیم. از طرفی به کمک همین شبکه، بتوانیم به فرهنگ عمومی کمک کنیم و محصولات فرهنگی سالم بسازیم و به دست خانواده هامان برسانیم، دوست داریم تا به فردا های روشن بهتر و قشنگ تر ایمان داشته باشیم. تا بتوانیم جایگاه ایران را به کمک فرزندانش  بالاتر ببریم.

ماموریت ما

طرح تربیت مربی شتاب در نظر دارد در سطح کشور مربیان و مدرسین حوزه اپلیکشن و بازی را توسعه دهد تا با ایجاد شبکه ای از فعالین اپلیکشن و بازی باعث رشد و ارتقا سطح بازی ها و اپلیکشن های تولید کشور شود

اعداد اشتباه نمی کنند

وجود متخصصان، حجم زیاد شرکت کنندگان در این دوره و در یک کلام گسترده بودن خانواده شتاب غنای علمی و تخصصی و هم چنین قوت این طرح را نشان می دهد.

۰
متخصصان دوره
۰
ساعت آموزش
۰
دانش آموزان ثبت نام شده
۰
خانواده شتاب