نشست مسئولین دوره‌ی تربیت مربی شتاب در تهران

مدیر مرکز نرم‌افزار سازمان فضای مجازی سراج گفت: دوره تربیت مربی شتاب در تهران جهت تربیت و آموزش برنامه‌نویسان و بازی‌سازان در حوزه‌ی انقلاب اسلامی با موضوع کودک و نوجوان تشکیل شده است.   مهدی عباسی مدیر مرکز نرم‌افزار سازمان فضای مجازی سراج در گفت‌وگو با شتاب درباره‌ی نشست مسئولین دوره‌ی تربیت مربی شتاب در تهران گفت:.